20

Tuesday, April

Tematyczny serwis internetowy!

Aktywność biznesowa Romana Ziemiana
 /  / Aktywność biznesowa Romana Ziemiana

Aktywność biznesowa Romana Ziemiana

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, łączącej ludzi prosperujących w dyscyplinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Działacz Roman Ziemian darczyńca od kilku lat angażuje się w działalność charytatywną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Przykładowo, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa motywował zamiłowaniem do muzyki. Zależało mu również na tym, by rodzimi muzycy mieli szansę do progresu, w trakcie korzystania z takich cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który stwierdził, że obecnie już nie będzie mowy o tym, żeby polscy artyści byli traktowani pobocznie na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że ochoczo popiera przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Cenne skrzypce Stradivariusa są znakiem tego, że biznesmen dba o rodzimą kulturę.

About the author:

Related posts